Chránené pracovisko - dielňa Kreativa s.r.o.

 
 

Kreativa s.r.o. - vyrobíme Vám reklamu na mieru

Zaoberáme sa predajom reklamných predmetov a ich označovaním všetkými dostupnými technológiami.

Naša ponuka zahŕňa širokú paletu rôznych darčekových, reklamných predmetov až po sortiment bežnej potreby a elektroniky. Z komplexnej ponuky si vyberte riešenie, ktoré je pre vás najprijateľnejšie a v spolupráci s vysoko kvalitnou technológiou a kreatívnym tímom našej reklamnej agentúry dostaneme vaše logo na to správne miesto.

Buďte kreatívni s našou Kreatívou.SME CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Zamestnáva vaša spoločnosť (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) viac ako 20 zamestnancov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.
Využite ponuku chráneného pracoviska – Kreativa s.r.o.


Reklamná agentúra Kreativa spol. s r.o. je držiteľom štatútu chráneného pracoviska.
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.


Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním.
Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2016 bola vyčíslená na 1197,87 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2017) vo výške 958 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Viac informácií o náhradnom plnení nájdete na: www.nahradne-plnenie.com

Tlačivá pre zamestnávateľov k NÁHRADNÉMU PLNENIU pre rok 2017
Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky v chránenej dielni
Ročný výkaz za rok 2017
Príloha 1 potvrdenia